Familie­vertrouwens­personen ondersteunen naasten van mensen met ernstige psychische aandoeningen

Naasten van ggz-patiënten in verplichte zorg krijgen ondersteuning via de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen. Naasten van ggz-patiënten die vrijwillig zorg ontvangen, krijgen ondersteuning via de stichting Familievertrouwenspersonen PLUS.

Familie­vertrouwens­personen zijn er ook voor professionals in de ggz en het sociaal domein. Ze geven advies en training over het betrekken van naasten en de samenwerking in de triade. Dit doen ze vanuit de stichting Familie­vertrouwens­personen PLUS.

Maak een keuze

LSFVP familievertrouwenspersonen logo

Stichting Familie­vertrouwens­personen Wvggz

Ga naar stichting Familie­vertrouwens­personen Wvggz als:

  • Jouw dierbare verplichte zorg ontvangt met een zorgmachtiging of crisismaatregel.
  • Er voor jouw dierbare een zorgmachtiging of crisismaatregel wordt voorbereid.
  • Jouw dierbare opgenomen is op een accommodatie waar ook verplichte zorg wordt gegeven.
  • Jij als professionals in de ggz werkt en informatie zoekt over de Wvggz en de familie­vertrouwens­personen.
Familievertrouwenspersonen PLUS logo

Stichting Familie­vertrouwens­personen PLUS

Ga naar stichting Familie­vertrouwens­personen Plus als:

  • Jouw dierbare vrijwillig behandeld of begeleid wordt door een ggz-instelling.
  • Je werkt bij een gemeente of in het sociaal domein.
  • Je werkt bij een ggz-instelling en meer wilt weten over samenwerken met familie­vertrouwens­personen of over wat zij voor jou kunnen betekenen.

Wat doet een familievertrouwenspersoon?

Voor familie en vrienden?

Als jouw partner, broer, zus, kind, ouder, vriend of iemand anders die je kent, psychische klachten heeft, dan kan dit invloed hebben op jouw leven. Vaak wil je er voor jouw dierbare zijn om hem of haar te steunen en te helpen. Dit kan mooi en dankbaar werk zijn, maar ook zwaar en belastend. Soms heb je als naaste vragen over de zorg voor je dierbare of heb je zelf steun en advies nodig.

Als jouw dierbare in behandeling is bij een ggz-instelling dan kun je contact opnemen met een familie­vertrouwens­persoon. De familie­vertrouwens­persoon denkt mee, geeft informatie en advies, kan bemiddelen tussen jou en een behandelaar of helpen bij een klachtenprocedure.

Voor professionals, ggz-instellingen, gemeenten?

Volgens de Wet verplichte ggz (Wvggz) hebben naasten van ggz-patiënten recht op ondersteuning en advies van een familie­vertrouwens­persoon. Als professional in de ggz is het jouw taak om patiënt en naasten te informeren over het bestaan van de familie­vertrouwens­persoon.

De familie­vertrouwens­personen zijn er ook voor ggz-instellingen. Ze geven advies en training over hoe naasten betrokken kunnen worden bij de behandeling en hoe een effectieve, respectvolle samenwerking tussen patiënt, behandelaar en naaste tot stand komt. Daarnaast zijn de familie­vertrouwens­personen actief binnen het sociaal domein.

Weet je niet precies bij welke website je moet zijn?

Welke situatie is op jou van toepassing?

Mijn dierbare heeft een zorgmachtiging of crisismaatregel

Als jouw familielid of vriend een zorgmachtiging of crisismaatregel heeft, dan heb je recht op ondersteuning van een familie­vertrouwens­persoon. Dat staat in de Wet verplicht ggz. Klik in dat geval op de website stichting Familievertrouwenspersonen Wvggz.

Mijn dierbare is opgenomen op een accommodatie waar ook verplichte ggz wordt gegeven

Als jouw familielid of vriend is opgenomen op een accommodatie waar ook verplichte ggz wordt geleverd, dan heb je recht op ondersteuning van een familie­vertrouwens­persoon. Dat staat in de Wet verplicht ggz. Klik in dat geval op de website stichting Familievertrouwenspersonen Wvggz.

Er is voor mijn dierbare een zorgmachtiging of crisismaatregel in voorbereiding

Als er voor jouw familielid of vriend een zorgmachtiging of crisismaatregel in voorbereiding is, en daarbij is de officier van justitie, de burgemeester of een geneesheer-directeur betrokken, dan heb jij recht op ondersteuning van een familievertrouwenspersoon. Dat staat in de Wet verplicht ggz. Klik in dat geval op de website stichting Familievertrouwenspersonen Wvggz.

Mijn dierbare is vrijwillig in zorg

Als jouw dierbare vrijwillig in zorg is bij een ggz-instelling die een overeenkomst met ons heeft, dan kan de familie­vertrouwens­persoon jou ondersteuning bieden. Ga naar de website stichting Familievertrouwenspersonen PLUS. Daar lees je welke instellingen een overeenkomst met ons hebben.

Ik weet het niet

Is jouw dierbare in behandeling bij de ggz?

Familievertrouwenspersonen wggz ondersteuning luisterend oor

Heb je vragen?

Wij helpen je graag. Neem contact op met het bureau van de stichting Familie­vertrouwens­personen.

030 – 271 23 18
Stuur een mail

© Stichting Familievertrouwenspersonen en stichting Familievertrouwenspersonen PLUS